Kupno mieszkania to jedna z najpoważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w życiu. Dlatego przy wyborze kredytu warto dokładnie zapoznać się z ofertami poszczególnych kredytów i wybrać najbardziej odpowiedni. Dzisiaj dla wielu klientów najtrudniejsze pytanie brzmi: czy brać kredyt w polskiej, czy obcej walucie? Zdaniem specjalistów, jeśli mamy skłonności do ryzyka, można wybrać kredyt walutowy. Jeśli cenimy sobie bezpieczeństwo (a przecież trudno przewidzieć, jak rynek finansowy będzie wyglądał w ciągu następnych kilku-kilkunastu lat) wybierzmy kredyt w złotówkach. I tak w naszej rodzimej walucie płacimy raty. Dzisiaj proste wyliczenia pokazują, że koszty obsługi kredytów walutowych są niższe niż złotówkowych. Niekorzystna zmiana kursu walut (spadek wartości złotego) powoduje jednak wzrost rat. Od kredytu walutowego pobierana jest również często większa prowizja za przyznanie. Nie jest to podyktowane większymi kosztami. Po prostu banki wykorzystują rosnącą popularność tych kredytów. Klienci, którzy planują zaciągnięcie kredytu denominowanego, powinni zakładać możliwość wzrostu kursu waluty, a tym samym zwiększenia kwoty kapitału pozostałego do spłaty. W bankach saldo zadłużenia kredytu przeliczane jest po kursie kupna waluty z dnia podpisania umowy, kredyt natomiast spłaca się po kursie sprzedaży waluty według tabeli operacji bezgotówkowych danego banku. Chociaż w ciągu ostatnich 10 lat kurs franka szwajcarskiego był stabilny, to długoterminowego ryzyka walutowego nie jest w stanie przewidzieć żaden analityk.