Dlaczego powstało Krajowe Centrum Wierzytelności?

Jedną z długo oczekiwanych zmian, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły w polskim prawie, jest możliwość sprzedaży długów. Krajowe Centrum Wierzytelności powstaje jako odpowiedź na zapotrzebowanie usługodawców i sprzedawców, którzy mają trudności z egzekwowaniem należności za wykonaną usługę bądź dostarczony towar.

Nieudana współpraca z nierzetelnymi kontrahentami często utrudnia firmom płynność finansową, uniemożliwia rozwój czy nowe inwestycje. Krajowe Centrum Wierzytelności w prosty sposób ułatwia przedsiębiorcom odzyskanie znacznej części należnych im pieniędzy.

Do kogo skierowane jest Krajowe Centrum Wierzytelności?

Główną grupą, do której skierowane jest Krajowe Centrum Wierzytelności, są firmy bądź osoby prowadzące działalność gospodarczą. Mogą one na drodze aukcji sprzedać dług i odzyskać pieniądze za usługę czy towar.

Platforma skierowana jest również do prężnie działających firm windykacyjnych, które szukają systemu, gdzie w jednym miejscu zebrane są informacje o dłużnikach, jednocześnie umożliwiające firmom natychmiastowe odkupienie długu.

Krajowe Centrum Wierzytelności może okazać się również atrakcyjnym rozwiązaniem dla samych dłużników, którzy dostaną możliwość pierwokupu swojego długu.

Sprzedaż długów – jak to działa?

Firma będąca wierzycielem zakłada bezpłatne konto na platformie Krajowego Centrum Wierzytelności i dodaje tam informacje o długu, a w szczególności wysokość zobowiązania, dane dłużnika, a także minimalną kwotę, za jaką chce sprzedać swój dług.

Administrator strony sprawdza wiarygodność podanych informacji, weryfikując dołączone do zgłoszenia faktury czy umowy, poświadczające dług. Zweryfikowana przez administratora informacja nie jest od razu aktywna, tzn. wiadomość o niej nie od razu pojawia się na stronie. Najpierw bowiem administrator powiadamia dłużnika, dając mu możliwość pierwokupu swojego długu. Dzięki temu dłużnik unika sytuacji, gdy wiadomość o jego nierzetelności oficjalnie znajduje się w sieci i jest dostępna dla wszystkich, szczególnie dla potencjalnych partnerów handlowych. Spłata długu pozwala dłużnikowi zachować dobrą opinię o firmie.

Jeżeli jednak dług nie zostanie ściągnięty, informacja o nim przekazywana jest na internetową giełdę nieruchomości. To nowoczesne narzędzie dostępne na serwisie Krajowego Centrum Wierzytelności. Na giełdzie w sposób prosty firmy windykacyjne zarejestrowane w portalu, mogą wyszukać interesujące ich długi i złożyć wierzycielowi konkretną ofertę kupna.

Po akceptacji, wierzyciel z firmom windykacyjną zawiera umowę kupna-sprzedaży, odzyskując znaczną część swojego długu. Windykator staje się właścicielem długu i rozpoczyna proces jego ściągania zgodnie ze swoimi zasadami i posiadanymi narzędziami.

Krajowe Centrum Wierzytelności to platforma, dzięki której skutecznie można sprzedać dług za najbardziej atrakcyjną z oferowanych cen. Wierzyciel ma możliwość wybory najkorzystniejszej opcji, a windykator – dostęp do aktualnej informacji o długach z całej Polski.