Genewa – europejska siedziba ONZ, WTO i WHO

Genewa bardzo często jest charakteryzowana jako siedziba wielu organizacji międzynarodowych, jak np. ONZ, WHO czy WTO. Nic dziwnego – to obok Zurychu i Berna centrum przemysłu, kultury i nauki Szwajcarii. To również bardzo ważne miejsce na mapie Europy i całego świata.
Genewa „miastem pokoju”

Położone nad Jeziorem Genewskim miasto, może się poszczycić także wieloma zabytkami i bogatą historią. To dlatego loty do Genewy są tak popularne – co roku miasto przyciąga miliony turystów. Chyba każdy chciałby się tu znaleźć, by poczuć ducha „miasta pokoju”, na co wypływa fakt znajdowania się tu siedzib organizacji, jak wspomniane ONZ, WHO i WTO.
Genewa, fot. Nouhailler flickr.com

Genewa, fot. Nouhailler flickr.com
Pokój i bezpieczeństwo – fundamentalne cele ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ; ang. United Nations, UN) powstała 24.10.1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. Jest międzynarodową organizacją mającą swoją siedzibę w Nowym Jorku oraz biura w Genewie, Wiedniu i Nairobi. ONZ postawiło sobie za priorytet zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, popieranie przestrzegania praw człowieka, a także współpracę między narodami. Wszystko to mają zapewnić zbiorowy wysiłek, przyjazne stosunki między państwami oraz współpraca i ustalanie wspólnych celów. Obecnie do ONZ należy ponad 190 państw. Polska jest członkiem pierwotnym, co oznacza, że należy do pierwszych członków organizacji, chociaż była jedynym państwem spośród 51, które podpisało Kartę Narodów Zjednoczonych dwa miesiące później – ze względów politycznych.
Wspieranie handlu – jedno z głównych zadań WTO

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) to międzynarodowa organizacja, która jest kontynuacją Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Powstała ona w 1994 r. w Marrakeszu, a swoją działalność rozpoczęła w styczniu 1995 r. Polska jest jednym z państw założycielskich (od lipca 1995 r.). WTO określa zasady handlu międzynarodowego, wspiera handel oraz rozstrzyga spory z nim związane.
Ochrona zdrowia – misja WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) działa w ramach ONZ od 1948 r., jako następstwo zwołania Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w 1946 r. w Nowym Jorku. Oprócz działań na rzecz ochrony zdrowia WHO dąży do współpracy między państwami w celu zwalczania chorób zakaźnych i epidemii. Regionalne biura organizacji znajdują się również w Brazzawvlle, Waszyngtonie, New Delhi, Kopenhadze, Aleksandrii i Manilii. Polska jest członkiem WHO od samego jej początku. Na pamiątkę daty założenia – 7 kwietnia – co roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.