Od września nowa Rodzina na Swoim

W połowie sierpnia została opublikowana nowelizacja ustawy, która zmienia zasady udzielania kredytu w ramach programu ?Rodzina na swoim?.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od września 2011 roku. Nowelizacja ustawy przewiduje stopniowe wygaszanie programu i ostateczne zakończenie, które ma mieć miejsce 31 grudnia 2012 roku. Wynika z tego, że do 2020 roku budżet państwa będzie obciążony spłatą odsetek zaciągniętych kredytów, bowiem program ?Rodzina na swoim? przewiduje, że ze Skarbu Państwa są spłacane odsetki należne bankowi przez osiem pierwszych lat okresu kredytowania.

Na razie nie wiadomo czy i czym zostanie zastąpiony program ?Rodzina na swoim?. Dla chcących skorzystać z jego zalet pozostało niewiele czasu, zresztą tych zalet z końcem sierpnia jest stosunkowo niewiele.

Jedynym pozytywem, jaki przewiduje nowelizacja ustawy jest to, że kredyt hipoteczny z dopłatą będzie mógł zaciągnąć singiel, czyli osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Do tej pory kredyt na mieszkanie czy kredyt na dom mogły zaciągnąć małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci.

Do końca nie wiadomo było czy single staną się beneficjentami programu. Kiedy rozpoczęto rozmowy o zmianach, opcja taka pojawiała się dość często i równie często była odrzucana przez autorów projektu.

Zatwierdzona nowelizacja przewiduje singla, jako beneficjenta, lecz jego i innych kredytobiorców czekają znaczne ograniczenia.
rodzina na swoim Od września nowa Rodzina na Swoim

Od września nowa Rodzina na Swoim

Jednym z nich jest wiek kredytobiorcy. Osoby, które będą chciały wziąć kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem nie będą mogły mieć więcej niż 35 lat. Wymóg ten nie dotyczy jedynie osób, które samotnie wychowują dzieci.

Małżeństwa i osoby samotnie wychowujący dzieci nadal będą mogły nie tylko kupić mieszkanie, ale również kupić lub wybudować dom jednorodzinny. W przypadku, gdy chodzi o zakup mieszkania na kredyt, aby wziąć udział w programie, powierzchnia użytkowa mieszkania nie będzie mogła być większa niż 75 mkw, przy czym spłata odsetek przez Skarb Państwa dotyczyć będzie tylko powierzchni 50 mkw. Jeśli zaś chodzi o zakup domu na kredyt lub sytuacji, gdy budowane są zupełnie nowe projekty domów, to powierzchnia użytkowa domu nie może być mniejsza niż 140 mkw, przy czym dofinansowanie dotyczy tylko 70 mkw domu.

Single mają gorsze warunki. Nie tylko mogą kupić mniejsze mieszkanie, bo do 50 mkw, przy czym dopłata dotyczyć będzie 35 mkw, to jeszcze nie mogą kupić czy wybudować domu. Projekty domów do 140 mkw to całkiem pokaźna baza, która może być alternatywą dla mieszkań dla singli. Niestety, nowelizacja nie przewiduje dla nich wyboru.

Z wyborem będą mieć kłopoty zresztą wszyscy kredytobiorcy, bowiem zmiany programu ?Rodzina na swoim? przewidują znaczne ograniczenie limitów cen, kwalifikujących mieszkania czy domy jednorodzinne. Zmniejszenie wynosić będzie o 42,9% dla nieruchomości na rynku wtórnym i 28,6% dla nieruchomości na rynku pierwotnym. Jest to spowodowane zmniejszeniem wysokości współczynnika wykorzystywanego do obliczania ceny metra kwadratowego nieruchomości. Dotychczas był on jednakowy zarówno na rynek wtórny, jak i rynek pierwotny i wynosił 1,4. Od września wynosić on będzie 1,1 dla rynku pierwotnego i zaledwie 0,8 dla rynku wtórnego.

Eksperci uważają, że te zmiany w sposób drastyczny ograniczą dostępność lokali, a te, które będzie można nabyć w ramach programu ?Rodzina na swoim? będą się mieścić w najtańszych lokalizacjach i będą w nie najlepszym stanie technicznym. Zakup mieszkania od dewelopera w centrach wielkich miast będzie ? przy kredycie z dopłatą ? raczej niemożliwy.