Oferta 0% u pośrednika

Prezes Poznańskiego Konsorcjum Agencji Nieruchomości REAL NET odpowiada na pytania w związku z wprowadzeniem nowego typu ofert z zerową prowizją od kupującego.

Jest to całkowita nowość na naszym rynku i wymaga szczegółowego omówienia. Zwłaszcza, że pojawiają się głosy niezrozumienia tej nowoczesnej idei – jak to zwykle bywa przy wszystkich nowatorskich poczynaniach.

Tak więc wyjaśnienie pierwsze :

Czy oferty „0% prowizji” oznaczają, że pośrednicy będą teraz wykonywali swoje usługi bezpłatnie ?

Absolutnie nie ! Oferty „0% prowizji” to informacja, że są to oferty, przy których całe wynagrodzenie Pośrednika pokrywa Sprzedający.

Wprowadzenie tego standardu oferty znacznie poszerza możliwości współpracy uczestników rynku nieruchomości – Pośrednika, Oferującego nieruchomość i Poszukującego tejże.

Teraz Sprzedający ma do wyboru następujące opcje współpracy z Pośrednikiem:

– zamawia usługę pośrednictwa na podstawie umowy bez klauzuli wyłączności, co jest opcją najmniej skuteczną i efektywną- i dla Sprzedającego i dla Pośrednika lub

– zamawia usługę pośrednictwa na podstawie umowy ze standardową klauzulą wyłączności lub

– zamawia usługę pośrednictwa w standardzie oferty „0%” – wówczas zapewnia sobie

* szansę na szybszą, skuteczniejszą sprzedaż poprzez dotarcie oferty do większej grupy potencjalnych nabywców, także tych, którzy dotychczas nie byli zainteresowani współpracą z Pośrednikiem

* zwiększenie atrakcyjności swojej oferty dla Kupujących

* wykonywanie przez Pośrednika pracy wyłącznie dla Sprzedającego, co nie budzi konfliktu interesów, jak w przypadku reprezentowania obu stron transakcji przez Pośrednika

Kupujący może wybierać między następującymi opcjami:

zamawia typową dotychczas usługę z zawarciem umowy pośrednictwa, w której Pośrednik zobowiązuje się do wykonania usługi, a Kupujący do zapłaty określonego wynagrodzenia za czynności wykonane przez Pośrednika, wymienione w umowie pośrednictwa lub
wybiera ofertę „0% prowizji” i jednocześnie oczekuje od Pośrednika wykonania konkretnych czynności na podstawie odrębnej umowy za wynagrodzeniem
sam dokonuje wyboru oferty oznaczonej logotypem „0% prowizji” i nie oczekuje żadnych usług Pośrednika – wówczas nie ponosi żadnych opłat na rzecz Pośrednika.

Wyjaśnienie drugie:

Czy oferty „0% prowizji” będą sprzedawane przez wszystkich uczestników sieci nieruchomista.pl czy tylko przez biuro – właściciela oferty?

Wprowadzenie oferty „0% prowizji” niczego w tej kwestii nie zmienia. Nadal będziemy współpracować z innymi biurami, które będą reprezentować Kupujących i aby to było możliwe wynagrodzenie otrzymywane od Sprzedającego będzie podlegało podziałowi na dwa biura współpracujące. Wysokość wynagrodzenia dla Pośrednika, który będzie reprezentował Kupującego jest z góry określona przy ofercie „0% prowizji”

Wyjaśnienie trzecie:

Czy oferty „ 0% prowizji” są droższe dla Kupującego od pozostałych ?

Standard obsługi oferty „0% prowizji” nie wpływa na cenę nieruchomości, którą zawsze ustala jej właściciel. Wynagrodzenie Pośrednika jest każdorazowo, indywidualnie negocjowane z zamawiającym usługę – w tym wypadku ze Sprzedającym. Tak jak nie mamy w naszej sieci jednego, obowiązującego wzoru umowy pośrednictwa, tak też nie stosujemy stałych stawek wynagrodzenia dla Pośrednika.

Odnosząc się do wynagrodzenia Pośrednika od Sprzedającego przy ofertach „0% prowizji” chcemy przekazać, że decydujemy się na znaczne obniżenie dochodów w związku z zaniechaniem pobierania wynagrodzenia od Kupujących. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie taka polityka zaowocuje znacznym zwiększeniem liczby zawieranych transakcji z udziałem Pośredników, a Sprzedający decydując się na wybór oferty „0 % prowizji” będą mogli zrealizować transakcję szybko i skutecznie.

Wyjaśnienie czwarte:

Czy nowy standard oferty „0% prowizji” jest zgodny z obowiązującymi Pośredników

przepisami ?

Procedura obsługi ofert „0% prowizji” wg zasad opisanych w treści niniejszego artykułu jest w całkowitej zgodzie z wszelkimi przepisami prawa oraz wymogami Standardów Zawodowych, w szczególności § 26, który brzmi: „ Ogłoszenia o pobieraniu wynagrodzenia wyłącznie od jednej strony transakcji opatruje się wyjaśnieniem, która ze stron pokrywa wynagrodzenie pośrednika” . Oferta „0% prowizji” nie narusza także § 25 tychże Standardów o treści: „Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia”, gdyż nie zachodzi tutaj przypadek pracy Pośrednika na rzecz Kupującego, jeśli Kupujący tego sobie nie życzy.

Należy także przytoczyć wypowiedź Ministra Olgierda Dziekońskiego z Ministerstwa Infrastruktury, który w lutowym wydaniu pisma Inwestuj w Nieruchomości stwierdza: „Zgadzam się z tym, że klient powinien być obsługiwany przez profesjonalistę. Tylko że właśnie z dbałości o interes klienta chcemy uniknąć sytuacji, w których pośrednik bierze prowizje od obu stron transakcji”.

Tak więc standard oferty „0% prowizji” nie tylko spełnia aktualne wymogi formalne, ale też wpisuje się w trendy rozwoju naszej profesji i potrzeby rynku nieruchomości.