Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS jest bezpłatne w przeciwieństwie do takiego zaświadczenia wydawanego przez Urząd Skarbowy. Aby otrzymać takie zaświadczenie wystarczy, że udasz się do najbliższej placówki ZUSu i powiesz, że potrzebujesz zaświadczenie o niezaleganiu. Będziesz mógł je odebrać po 7 dniach lub zostanie ono wysłane pocztą. Za wydanie takiego zaświadczenia nie jest pobierana żadna opłata. W większości przypadków zaświadczenie można odebrać wcześniej niż po 7 dniach a w niektórych placówkach można je otrzymać nawet od ręki.