Na parterze naszej kamienicy znajduje się całkiem duży lokal użytkowy, ale niestety nikt z tego pomieszczenia nie korzysta. Zarząd naszej wspólnoty podjął zatem działania mające na celu wynajęcie tego lokalu, abyśmy mogli osiągać z tego tytułu jakieś zyski finansowe. Niedawno zgłosił się inwestor, który pragnie otworzyć tam kameralną restaurację. Kwestia wyrażenia zgody na zawarcie z nim umowy była poddana pod głosowanie na ostatnim zebraniu wspólnoty.

Niektórzy mieszkańcy obawiali się, że funkcjonowanie restauracji na parterze doprowadzi do tego, że zapachy pochodzące z kuchni będą przedostawały się na korytarz i do mieszkań, jednak inwestor rozwiał ich wątpliwości. Przedstawił on kompletny projekt lokalu gastronomicznego, na którym zaznaczone zostały między innymi kanały wentylacyjne oraz miejsca, w których będą zamontowane odpowiednie filtry, dzięki którym przedostawanie się zapachów na zewnątrz zostanie znacznie ograniczone. Projekt ten będzie stanowił integralną część umowy, a jeżeli inwestor wykona prace remontowe niezgodnie z tym projektem, to wówczas umowa zostanie rozwiązana.