Systemy wentylacyjne w pracy

Wentylacja to nie tylko wdmuchiwanie powietrza do pomieszczeń. To skomplikowany układ dmuchaw i wyciągów, które w miejscu pracy mają zapewnić prawidłowy, stały dopływ świeżego powietrza.
System wentylacyjny sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem pracy w trudnych warunkach zanieczyszczenia powietrza. Ale nie tylko. Przecież prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest w dużej mierze uzależnione od dostępu do świeżego powietrza. I biura, gdzie oprócz zapachu pracujących komputerów i papieru w powietrzu nie unosi się nic więcej, system wentylacyjny jest potrzebny. Właściwa wymiana powietrza wszędzie jest potrzebna. Również na wielkich halach produkcyjnych, gdzie zdawać by się mogło, że tego powietrza mamy dosyć efektywne systemy wentylacyjne mają ogromne znaczenie. Życie zna przypadki, gdzie pracownicy jeden po drugim odwożeni byli do szpitali, z powodu braku prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w których pracowali. Zatem zapewnienie świeżego powietrza w miejscu pracy to bardzo ważne zadanie, którego nie wolno pozostawiać przypadkowi.