Zagrożenie pożarem jest jednym z tych, z którym muszą liczyć się zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast. Pożar i związany z nim żywioł ognia może być niezwykle niebezpieczny. Poza zagrożeniem, jakim jest zniszczenie dobytku oraz znacznych ilości terenu naturalnego, na uwadze trzeba mieć jeszcze to, iż może być bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia – zarówno zwierząt, jak i ludzi. Dlatego tak istotne jest, by być na ewentualność pożaru odpowiednio przygotowanym. Poza dbaniem o zachowanie ostrożności w kontakcie z ogniem oraz o to, by go nie zaprószyć, ważne są także inne, istotne czynniki zapobiegawcze.

Jednym z istotnych elementów są zbiorniki przeciwpożarowe. Są to zazwyczaj bardzo dużej wielkości rezerwuary wypełnione wodą, która znajduje się tam właśnie celem gaszenia ewentualnego pożaru. Zbiorniki te mają zazwyczaj kształt walca oraz pokryte są ocynkowaną stalą. Mogą znajdować się zarówno pod powierzchnią ziemi, jak i nad nią. Montowane są w nich specjalne systemy grzewcze, które zapobiegają zamarzaniu wody.