Powszechne obecnie programy utylizacji odpadów organicznych wymusiły na wielu mieszkańcach osiedli mieszkaniowych złożonych z domków jednorodzinnych, zagospodarowywanie tego typu odpadów we własnym zakresie poprzez budowę małych ogrodowych kompostowników. Oprócz nich istnieją duże kompostownie, gdzie przerabiane są odpady organiczne będące efektem produkcji rolno-spożywczej na dużą skalę, odpady z biologicznych oczyszczalni ścieków, przemysłu włókienniczego (w zakresie tkanin naturalnych). Kompostowanie zachodzi w miejscach składowania odpadów organicznych. Miejsca te, lub specjalne pojemniki nazywane są bioreaktorami. To w nich ze sterty gnijących odpadów powstaje wspaniała ziemia polska kompostownia to zatem nic innego jak miejsce, gdzie zachodzą procesy mineralizacji biomasy. Wyprodukowany w ten sposób kompost jest znakomitym nawozem naturalnym, uważanym za równoważny zamiennik obornika, który może być z powodzeniem stosowany do poprawy warunków glebowych w tym do rekultywacji gruntów bezglebowych.