Salzburg położony jest w Austrii, niedaleko granicy z Niemcami?jak sama nazwa mówi (Solne Miasto) wielkość swą zawdzięcza soli, dzięki której nastąpił jego rozkwit (na tych terenach sól kamienną spod ziemi wydobywano już cztery tysiące lat temu).Miasto cieszyło się swą potęgą już za panowania rzymskiego, ale to za czasów biskupa Ruperta, który przybył tu, aby szerzyć chrześcijaństwo (w 696 roku założył tu zgromadzenie benedyktyńskie Św. Piotra,a w 711 roku także zakon żeński) miasto naprawdę rozkwitło. Nad miastem góruje potężna twierdza, która swe początki ma właśnie za czasów Ruperta i następni po nim biskupi rozbudowali ją do dzisiejszych kształtów i rozmiarów. Twierdza ta nigdy nie została zdobyta? dziś jest tu między innymi muzeum miasta?starówka Salzburga wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? To właśnie w tym mieście urodził się genialny kompozytor Amadeusz Mozart i w mieszkaniu Mozartów znajduje się obecnie muzeum kompozytora ( już od 1880 roku). Można w nim zobaczyć między innymi skrzypce kompozytora (dziecinne oraz koncertowe), fortepian i klawikord? W Salzburgu jest też sławny teatr marionetek, a jego magazynach są setki ciekawych lalek czekających na występy w różnych operach?